Science Members of Oxford

Krishna Hari Poudel

Dr. Narayan Prasad Khanal

Dr. Aditya Lab

Bhagawat Poudel

Bharat Bhatta

Bindu Aryal

Hari Prasad Thapaliya

Badri Raut

Dev Pathak

Dhurba Kandel

Nawaraj Gautam

Asmita Neupane

Balkrishna Neupane

Ganesh Ghimire

Krishna Bahadur Khatri

Ravi Sigdel

Dinanath Dhakal

Pramila Adhikari

Raushan Kumar Singh