BBA Members of OCEM

Prem Lal Sharma

Narayan Sapkota

Suryanarayan Paudel

Sanjib Mishra

Madhusudan Lamichhane

Dharma Raj Upreti

Nawaraj Gautam

Dan Bahadur Giri

Rishi Ram Neupane