Staff Members Of Oxford

Hom Bahadur Kunwar

Sunita Pande

Dan Bahadur Giri

Amodh Subedi

Deepak Parajuli

Daya Sagar Bhandari

Dinesh Bahadur Rana

Tilak Malla

Chhabi Lal Bhusal

Nirmala Regmi

Cholakanta Poudel

Sushmita Dhakal

Sita Khanal

Laxmi Sapkota

Shukdev Kandel

Samikshya Kandel

Renu Deuja

Manoj Bhattarai

Januka Chaulagain

Site Gurung

Kishori Dom