Staff Members Of Oxford

Radha Dhakal

9855082914

Hom Bahadur Kunwar

9855063745

Sunita Pande

9849036483

Dan Bahadur Giri

9855065713

Amodh Subedi

9855052989

Deepak Parajuli

9845045408

Daya Sagar Bhandari

9845145788

Dinesh Bahadur Rana

9845372805

Tilak Malla

9812253870

Chhabi Lal Bhusal

9845328011

Nirmala Regmi

9845157143

Cholakanta Poudel

9845468700

Salina Rana

9845434376

Sushmita Dhakal

9845068507

Sita Khanal

9844775632

Laxmi Sapkota

9845178981

Shukdev Kandel

9845517209

Samikshya Kandel

9845152047

Renu Deuja

9845431012

Manoj Bhattarai

9815281877

Januka Chaulagain

9845328254

Site Gurung

9829241757

Kishori Dom

984666475