Science Members of Oxford


Krishna Hari Poudel

Dr. Narayan Prasad Khanal

Dr. Aditya Lab

Bhagawat Poudel

Bharat Bhatta

Bindu Aryal

Hari Prasad Thapaliya

Badri Raut

Dev Pathak

Nawaraj Gautam

Asmita Neupane

Balkrishna Neupane

Ganesh Ghimire

Krishna Bahadur Khatri

Dinanath Dhakal

Pramila Adhikari

Raushan Kumar Singh