BBA Members of OCEM


Narayan Sapkota

Prem Lal Sharma

Suryanarayan Paudel

Sanjib Mishra

Madhusudan Lamichhane

Dharma Raj Upreti

Nawaraj Gautam

Dan Bahadur Giri

Rishi Ram Neupane